Biyografi

Doğum Tarihi:        31.1.1960
Doğum Yeri:           Bursa
Tabiyeti:                 T.C.
Hastane Adresi:    Acıbadem Altunizade Hastanesi Altunizade Mah. Yurtcan Sok. No: 1 Üsküdar / İstanbul 34662
Ev Adresi:               Gardenya  5  22- H  No: 38 34758  Ataşehir- İstanbul
Yazışma Adresi:    Gardenya  5  22- H  No: 38 34758  Ataşehir- İstanbul
Telefonlar:             0216- 4560198 (Ev) - 0216- 5714198 (Hastane) - 0532- 3235543 (GSM) - 0216- 4560423 (Faks)
E- mail:                   cccanpolat@yahoo.com
Eğitim:                    İstanbul Ataköy İlkokulu (1966- 1970) - Yeşilyurt Ortaokulu (1970- 1973) - Robert Kolej (1973- 1977) - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (1978- 1984)


Mesleki Deneyim: 
1- Zorunlu Tıp Hizmeti Yükümlülüğü:  1984- 1986 Bartın SSK Hastanesiİç Hastalıkları, Pediatri veAcil Birim sorumluluğu
2- Çocuk sağlığı ve Hastalıkları İhtisası:1986- 1987 Şişli Etfal Hastanesi ÇocukSağlığı ve Hastalıkları BölümüBölüm Şefi: Dr. Arif Kayaalp
3- Çocuk sağlığı ve Hastalıkları İhtisası:1988- 1992 Marmara Üniversitesi TıpFakültesi Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıAnabilim DalıAnabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Müjdat Başaran
4- Pediatrik Hematoloji- Onkoloji Üstİhtisası: 1993- 1995 University of Texas MD AndersonCancer CenterProgram Direktörü: Prof Dr.Archie Bleyer
5- T.C. SağlıkBakanlığı Pediatrik Hematoloji Üst İhtisası, 27- 3- 1995
6-  MarmaraÜniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığve Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti, 29- 8- 1995
7-   MarmaraÜniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığıve Hastalıkları Doçenti, 22- 10- 1996
8- T.C. Sağlık Bakanlığı Pediatrik Onkoloji Üst İhtisasıKasım 2002
9- Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı veHastalıkları Profesörü Mart 2002
10- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi PediatrikHematoloji ve Onkoloji Kurucusu ve Bilim Dalı Başkanlığı 1995- 2010
11- Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı veHastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 2011-
12- Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇocukHematoloji- Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı 2014-
 
İdari Görevler:
- Pediatrik Hematoloji- Onkoloji BilimDalı Kurucusu ve Başkanı (Mart 1995-2010 )
- Marmara Üniveritesi TıpFakültesiYönetim Kurulunda Yardımcı Doçent Temsilciliği (Ağustos 1995- Ekim 1996tarihleri arasında  
- Acıbadem Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Hematoloji- Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı 2014-
 
Üye OlunanDernek ve Kurumlar:
- Türk pediatri Kurumu Derneği
- İstanbul Tabip Odası
- Türk Tabipler Birliği
- International Society of Pediatric Hematology- Oncology(SIOP)
- American Society of Clinical Oncology (ASCO)
- American Society of Pediatric Hematology- Oncology (ASPH/O)
- Children’s Oncology Group (COG)
- Türk Hematoloji Derneği
- Türk KanBankaları Derneği
- MD Anderson Cancer Center Mezunlar Derneği
- Türk Pediatrik HematolojiDerneği
- Türk Pediatrik OnkolojiDerneği

Lisans ve Lisansüstü eğitimde verdiğidersler : (İngilizce)

DönemI
      6 haftaboyunca sürdürülen Modül Eğitim Programı (Konu her sene değişiyor)

DönemII
1- Hemolitikanemiler ; enzim ve membran defektleri 2 saat, 1kez/yıl
2- Çocuklukçağı lösemileri 1 saat, 1 kez/yıl
 3- vonWillebrand Hastalığı ve trombosit fonksiyon bozukluklar 2 saat,       1kez/yılı
 4- Hemofililer
5- Orak hücreli anemi

DönemIV 
- Anemili hastaya yaklaşım 2 saat, 4 kez/yıl
- Lenfadenopatiye yaklaşım 4 saat, 4 kez /yıl
- Kanama diyatezleri 1 saat, 4 kez/yıl
- Çocukluk çağı solid tümörleri 2 saat, 4 kez/yıl
- Çocukluk çağı lösemileri 2 saat, 3 kez/yıl
- Uygun ilaç yazma 1 saat, 4 kez/yıl

DönemVI
      
- Demir eksikliği anemisi etyolojisi, korunma ve tedaviyöntemleri, 1 saat, 4 kez/yıl
- Lenfadenopatili hastaya yaklaşım, 1 saat, 4 kez/yıl
- Kemik iliği aspirasyonu uygulaması, 1 saat, 4 kez/yıl
- Lomber ponksiyon ve intratekal ilaç uygulaması, 1 saat, 4kez/yıl
- Periferik yayma ve kemik iliği aspirasyonudeğerlendirilmesi, 1 saat, 16 kez/yıl
- Kanama diatezi olan hastadan istenecek tetkikler vetedavi seçenekleri1 saat, 4 kez/yıl

UzmanlıkÖğrencisi
Tümör lizis sendromu tanı ve tedavisi, 1 saat, 4 kez/yıl
Kemik iliği aspirasyonu uygulaması, 1 saat, 4 kez/yıl
Lomber ponksiyon ve intratekal ilaç uygulaması, 1 saat, 4 kez/yıl
Periferik yayma ve kemik iliği aspirasyonu değerlendirilmesi, 1 saat, 16kez/yıl
Kanama diatezi olan hastadan istenecek tetkikler ve tedavi seçenekleri, 1saat, 4 kez/yıl
Akut lösemi ve lenfoma tipleri ve tedavi seçenekleri, 1 saat, 4 kez/yıl
Beyin tümörü tanı ve tedavi seçenekleri, 1 saat, 4 kez/yıl

UzmanlıkÖğrencisi
Tümör lizis sendromu tanı ve tedavisi, 1 saat, 4 kez/yıl
Kemik iliği aspirasyonu uygulaması, 1 saat, 4 kez/yıl
Lomber ponksiyon ve intratekal ilaç uygulaması, 1 saat, 4 kez/yıl
Periferik yayma ve kemik iliği aspirasyonu değerlendirilmesi, 1 saat, 16kez/yıl
Kanama diatezi olan hastadan istenecek tetkikler ve tedavi seçenekleri, 1saat, 4 kez/yıl
Akut lösemi ve lenfoma tipleri ve tedavi seçenekleri, 1 saat, 4 kez/yıl
Beyin tümörütanı ve tedavi seçenekleri, 1 saat, 4 kez/yıl
 
YönettiğiTamamlanmış Tezler:
1-Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda 6mg/kg/gün ile 3mg/kg/gündozlarında   oral elementel demirtedavisine cevapların ve retikülosit krizinin değerlendirilmesi. İstanbul,1997  (Uzmanlık tezi)
2-6- 25 aylık çocuklarda demireksikliğinin mental ve psikomotor gelişim test skorları üzerindeki  etkileri ve bu etkilerin demir tedavisi iledeğişmesi. İstanbul,1999    (Uzmanlıktezi) 
3-Atipik rabdoid teratoid  tümörlerin DNA içeriği, hücre siklusu vetumor süpresör genlerle ilişkisi. İstanbul, 2000   ( Dr. Su Berrak, Üst ihtisas tezi)
4- Türkiyedeki pratisyenhekimler, aile hekimleri ve pediatristlerin        çocukluk çağı kanserlerini tanımadakifarkındalıklarının araştırılması (İstanbul 2010)
5- Febril nötropenikhastalarda presepsin değerlerinin CRP ve prokalsitonin ile korelasyonu,kültürlerde üremeyi tahmin edebilirliğinin irdelenmesi. (Dr Şebnem KuterYılancıoğlu, Uzmanlık tezi, İstanbul 2014)

Yetiştirdiği Uzmanlar:
Dr. Su Gülsün Berrak; PediatrikHematoloji- Onkoloji. Profesör
Dr.Emine Türkkan; Pediatrik Hematoloji- Onkoloji uzmanı
Dr.BaharBeker; Pediatrik Hematoloji- Onkoloji uzmanı
Dr.Betül Çakır, Pediatrik Hematoloji- Onkoloji Doçenti