Makaleler

TEZLER

1-Uzmanlık tezi:  Yenidoğanlarda beslenme düzeni ve sosyo-ekonomik faktörlerin emzirme ve  hiperbilirübinemi üzerine etkisi. İstanbul 1992

2-Üst ihtisas tezi:  Pediatrik allojeneik kemik iliği transplantasyonu olgularında sitomegalovirüs  enfeksiyonu. İstanbul 1995