KONFERANSLAR

1. Pediatrik beyin tümörlerinde güncel yaklaşım.
  Uludağ Üniversitesi Tıp  Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı. 6 Haziran 1997

Yenidoğan bebekte hematolojik gelişim.

2. Anne ve Bebek Sağlığı  Vakfı eğitim seminerleri. 27 Kasım 1998 

Yenidoğanlarda kan ürünlerinin kullanılması. Yenidoğan Yoğun Bakım  Hemşireliği     Kursu. 1-2 Nisan  1999 

4. Yenidoğanda kan ürünlerinin kullanımı
  Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı  ve hastalıkları Kliniği. İstanbul 9     Mayıs 2000 

5.  Kanamalı hastaya yaklaşım. Olgu sunumları.
      34. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul, 29  Mayıs-2 Haziran 2000 
   
6.  Çocuk  hematoloji ve onkolojisinde hasta yaklaşımı
  1. Onkoloji Hemşireliği  Hizmet İçi Eğitim Kursu. Marmara Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı. 15 Kasım  2000 

7.  Kanserli  çocuklarda kateter infeksiyonları
  İstanbul Pediatrik  Febril Nötropeni Çalışma Grubu. Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı. 21    Aralık 2000 

8. Antibiyotiklerin immünomodulatuar etkileri. 
     16. Antibiyotik  ve Kemoterapi Kongresi. Antalya, 4-9 Haziran 2001 

9. Çocuk hematoloji ve onkolojisinde hasta  yaklaşımı
  2. Onkoloji Hemşireliği  Hizmet İçi Eğitim Kursu. Marmara Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı. 6 Ekim  2001

10.Pediatride ağrılı prosedürlerde ağrı  önleyici kullanımı.
  Uludağ Üniversitesi Tıp  Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı. 16 Kasım
  2001
  11. Yenidoğanın hematolojik sorunları. Neonatolojide yenilikler kursu,  Erzurum 2002

12. Ewing Sarkoma Tümör  ailesinin tedavisinde kemoterapi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aralık  2004

13. Antifosfolipid Sendromu. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi,  İzmir 2005

14. Nosokomial Enfeksiyonlar. Gram Negatif Basiller, Önemi ve Korunma.  IPFEN toplantısı,İstanbul 2007

15. Kanama ve Pıhtılaşma Bozukluğuna Yaklaşım; Istanbul 2006

16. Çocukluk Çağı Malinitelerinde Osteoporoz, Pediatride Konsültasyon  Hematolojisi Sempozyumu , Kayseri 2006

17. Febril nötropenik hastalarda empiric antifungal kullanımı; IPFEN  toplantısı İstanbul, 2006

18. Anemili çocuğa yaklaşım. Milli Pediatri Kongresi Antalya 2006.

19. Transfüzyon ve İmmünomodülasyon. Pediatrik Kardiaovasküler Cerrahi  toplantısı, İstanbul 2007

20. Sorunlu lösemiler. Marmara Pediatrik Hematoloji Grubu toplantısı,  İstanbul 2007

21. Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları. Marmara pediatric Günleri,  İstanbul 2007

22. Pediatrik Hematoloji Onkolojide dirençli bakteriyel enfeksiyonlar.  IPFEN toplantısı, İstanbul 2008

23-MSS tümörleri, XVI. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 18-22 Mayıs  2010, Samsun

24-Çocukluk çağında lenfadenopatiye yaklaşım. 5.,Uluslararası katılımlı  İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2010, Istanbul

25-Çocukta hematolojik sorunlara yaklaşım, 5. Uluslararası  katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2010,İstanbul

26-Beyin tümörleri. 16. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi. Samsun,  18-22 Mayıs 2010.

27-TPOG ulusal düzeyde çocuk kanserlerinde farkındalığı  artırma toplantısında ''çocukluk çağı kanserlerinde tanısal yaklaşım''  konuşması,   Kocaeli, 30 Kasım