OTURUM BAŞKANLIKLARI

1. 16. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. Antalya,  4-9 Haziran 2001

2. 3. Ulusal Hemofili Kongresi. İstanbul, 25-26  Mayıs 2001

3. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. Ankara, 17-20  Ekim 2001

4. 12. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi ,  İstanbul, 22-25 Mayıs 2002

5. MECC Istanbul Oncology Meeting with International  Participation, İstanbul, 16-19 Kasım 2006

6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongres,Bursa, 22-26  Mayıs 2007

7. 7th Middle East Childhood Cancer Alliance  (MECCA), Turkish Pediatgric Oncology Group (TPOG) Combined Meeting İstanbul,  5-7 Şubat 2009

8. İstanbul Febril Nötropeni Grubu 2009-2010 Eğitim  Toplantıları

9. IV. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Bolu,  7-9 Kasım 2008

10. VII. Ulusal Hemofili Kongresi, İstanbul, 15-17 Nisan 2010

12. XVII. Ulusal Peditatrik Kanser Kongresi, Samsun, 18-22 mayıs 2010,  Samsun